КомпанияРуководителюРешенияУслугиБиблиотека
   

Український переклад GNU GPL

ALT Linux Authorized Partner

Авторизованный
партнер №1
ALT Linux

ЕМТ

************************************************************************

*

* This is an unofficial translation of the GNU General Public License

* into Ukrainian. It was not published by the Free Software

* Foundation, and does not legally state the distribution terms for

* software that uses the GNU GPL — only the original English text of

* the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will

* help Ukrainain speakers understand the GNU GPL better.

*

************************************************************************

 

************************************************************************

*

* Зауваження щодо перекладу.

*

* Це — неофіційний переклад Загально§ Публічно§ Ліцензі§ GNU (GNU

* General Public License, GNU GPL) укра§ нською мовою. Цей переклад не

* був опублікований Фундацією Вільного програмного забезпечення і не

* встановлює ніяких законодавчих умов щодо розповсюдження програмного

* забезпечення з використанням GNU GPL. Тільки ориґінальна англійська

* версія встановлює такі умови. Однак, ми сподіваємось, що цей

* переклад допоможе укра§ номовним краще зрозуміти GNU GPL.

*

* З умовами Фундаці§ Вільного Програмного Забезпечення до

* перекладів GPL можна докладніше ознайомитись за адресою:

* www.gnu.org/licenses/licenses.html

*

************************************************************************

 

редакція від Mon Oct 1 13:20:47 JST 2001

 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

 

Version 2, June 1991

 

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place — Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

 

Переклад з англійсько§:

Дмитро Ковальов,

18-20 вересня, 2001, Токіо,

kov@tokyo.email.ne.jp

 

Щирі подяки за поради та коментарі:

Андрію Рисіну <arysin@myrealbox.com>,

Андрію Добровольському<dobr@iop.kiev.ua>,

Володимиру Лісівці <lvm@mystery.lviv.net>,

Богдану Власюку <bohdan@kivc.vstu.vinnica.ua>,

Ярославу Кохану <yarkaen@yahoo.com>

 

************************************************************************

 

ЗАГАЛЬНА ПУБЛІЧНА ЛІЦЕНЗІЯ GNU

 

Будь-кому надається дозвіл на вільне розповсюдження копій даного

документу ліцензі§, але не дозволяється внесення змін до самого

документу.

 

Передмова

 

Ліцензі§ більшості програмних продуктів розроблені з метою

обмеження свободи користування і зміни програмних продуктів. З

іншого боку, Загальна публічна ліцензія GNU ставить на меті

ґарантування Вашо§ свободи обміну та внесення змін до вільного

програмного забезпечення для того, щоб зробити вільне програмне

забезпечення вільним для всіх. Дана Загальна публічна ліцензія GNU

застосовується до більшості програмних продуктів Фундаці§ Вільного

Програмного Забезпечення (ФВПЗ — Free Software Foundation або FSF,

надалі в тексті вживається укра§ нською. прим. перекладача) і до

будь-якого іншого програмного продукту, чи§ автори вирішать

користуватися даною ліцензією. Деякі інші програмні продукти

Фундаці§ Вільного Програмного Забезпечення розповсюджуються під

іншою ліцензією — Загальною публічною ліцензією GNU для бібліотек

(GNU Library General Public License, прим. перекладача). Ви

можете також застосовувати дану ліцензію до сво§ х програм.

 

Коли ми говоримо про вільне програмне забезпечення, ми маємо на

увазі свободу в першу чергу, а не вартість. Наша Загальна

публічна ліцензія розроблена таким чином, щоб забезпечити Вам право

поширення копій вільних програм (і брати плату за сво§ послуги,

якщо Ви бажаєте), щоб забезпечити можливість мати вихідні тексти

програм (чи отримати § х при бажанні), щоб забезпечити можливість

вносити зміни в програми чи використовувати окремі складові одних

програм в інших вільних програмах і щоб забезпечити також знання

для Вас, що Ви маєте право це робити.

 

Щоб ґарантувати Ваші права, ми маємо запровадити деякі обмеження,

які перешкоджають будь-кому заперечення таких прав, а також

перешкоджають висуненню вимог до Вас з метою відмови Вами від сво§ х

прав. Ці обмеження виражаються в деяких зобов’язаннях, які Ви

приймаєте на себе, якщо Ви розповсюджуєте копі§ програм, або якщо

Ви вносите зміни до програмного забезпечення.

 

Наприклад, якщо Ви поширюєте копі§ тако§ програми або безкоштовно,

або за певну плату, Ви маєте надати парті§, яка отримала від Вас

програмний продукт такі ж права на нього, як маєте Ви самі. Ви

повинні забезпечити при передачі, що третя партія має вихідний

текст програм, або що вона має можливість такий вихідний текст

отримати. Ви також маєте представити § м ці умови з тим, щоб вони

знали про сво§ права.

 

Ми захищаємо Ваші права наступними двома положеннями: (1)

переймаємо авторські права на програмне забезпечення, і (2) надаємо

дану ліцензію, яка надає Вам законні права на копіювання, поширення

та/або зміни до програмного коду.

 

Додатково, для захисту кожного з авторів, а також задля захисту нас

самих, ми хочемо бути певними, що всі розуміють — на вільне

програмне забезпечення немає ґаранті§. Якщо програмне забезпечення

змінено кимось і передане далі, ми хочемо, щоб ті особи, які

отримали програми знали, що те, що вони мають не є ориґіналом і,

отже, помилки внесені кимось із пізніших авторів в код, не будуть

впливати на репутацію початкових розробників.

 

І, нарешті, будь-яка вільна програма знаходиться під постійною

загрозою патентів на програмне забезпечення. Ми хочемо позбавитися

ризику, що наступні поширювачі копій вільних програм зможуть

індивідуально отримати патентні ліцензі§ і, таким чином, зробити

дану програму своєю власністю. Щоб перешкодити цьому, ми

недвозначно вимагаємо, щоб ліцензія кожного патенту ґарантувала

право вільного користування продуктом кожному, або щоб не малося

ліцензі§ зовсім.

 

Точні умови та терміни копіювання, поширення на внесення змін до

програмного забезпечення подаються далі.

 

УМОВИ ТА ТЕРМІНИ КОПІЮВАННЯ, ПОШИРЕННЯ НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

0. Дана Ліцензія застосовується до будь-якого програмного продукту

чи іншо§ роботи, яка має повідомлення, зроблене власником

авторських прав, і в якому стверджується, що даний продукт може

розповсюджуватись на умовах Загально§ публічно§ ліцензі§. Далі

по тексту під «Програмою» розуміється будь-яка програма чи

робота; причому, робота «що розроблена на базі Програми» означає

або програмний продукт, або будь-яку похідну від нього роботу,

до яко§ має застосування законодавство про авторські права:

тобто, робота, яка містить в собі Програму або §§ складову, в §§

первісному вигляді, видозмінену та/або перекладену іншою

мовою. (Надалі, переклад іншою мовою включається в термін

«видозміна» без подальших уточнень). До кожного, хто підлягає

під умови дано§ ліцензі§ в цьому тексті ми звертаємось як «Ви».

 

Діяльність, що виходить поза межі копіювання, поширення та змін

не підпадає під дану Ліцензію, такі види діяльності виходять

поза межі поля §§ зору. Виконання Програми не обмежується

ліцензією, результати виконання програми підлягають під дію

дано§ ліцензі§ тільки, якщо § х зміст складає роботу, що

базується на Програмі (незалежно від факту, що цей результат

було створено за рахунок виконання програми). Так це чи не так,

залежить від тих функцій, які виконує Програма.

 

1. Ви можете дублювати та поширювати точні копі§ вихідних кодів

Програми отримані на будь-яких носіях, за умови, що на кожній

копі§ явно і недвозначно присутнє відповідне твердження про

авторські права і відсутність ґаранті§. Всі твердження, що

стосуються дано§ Ліцензі§ та відсутності ґаранті§ мають

залишатися незмінними. Кожен, хто отримує копію Програми має

отримати також і копію дано§ Ліцензі§ разом з Програмою.

 

Ви можете вимагати оплати послуг, які полягають в фізичній

доставці копі§, а також при бажанні надавати ґарантійного

захисту за плату.

 

2. Ви маєте право вносити зміни в свою копію чи копі§ Програми чи

будь-яку §§ частину, створюючи таким чином роботу, що базується

на даній Програмі, а також дублювати та поширювати ці зміни чи

роботу, що підпадає під терміни Розділу 1 поданого вище, за

умови, що Ви також дотримуєтесь поданих далі умов:

 

* а) На Вас покладається відповідальність за те, щоб всі

файли із занесеними змінами повинні нести в собі твердження

того, що такі зміни Вами зроблені, а також містити дату

внесення змін.

 

* б) На Вас покладається відповідальність за те, що всі

роботи, що Ви публікуєте чи поширюєте, і такі, що є

похідними від Програми (повністю чи від §§ складово§

частини) будуть ліцензованими цілком і безкоштовно для

будь-яко§ третьо§ сторони на умовах дано§ Ліцензі§.

 

* в) Якщо видозмінена програма під час інтерактивно§ роботи

читає команди користувача, Ви повинні забезпечити, щоб під

час старту програми (§§ найзвичнішим, найрозповсюдженішим

способом) вона друкувала на екрані чи іншим способом

відображала відповідне повідомлення про авторські права,

повідомлення про те, що на дану програму не надається

ґаранті§ (або інше повідомлення, якщо Ви надаєте таку

ґарантію) і твердження того, що користувачі мають право

розповсюджувати дану програму на зазначених умовах, а також

інформацію про те, як користувач може отримати копію дано§

Ліцензі§. (Виняток: якщо Програма працює інтерактивно, але

при нормальній роботі не виводить подібного повідомлення,

від Вашо§ роботи, яка базується на даній Програмі не

вимагається відображати подібне твердження.)

 

Ці умови накладаються на видозмінену роботу як ціле. Якщо окремі

розділи роботи, які можна чітко ідентифікувати, не отримані

безпосередньо із Програми і можуть, відповідно, самі по собі

бути визнаними незалежною і окремою роботою, тоді дана Ліцензія

і §§ терміни та умови не застосовуються до даних розділів

роботи, якщо Ви розповсюджуєте § х як окремі роботи. Але у разі,

коли Ви поширюєте ці ж самі розділи як частину продукту

похідного від Програми, поширення всього цілісного продукту має

підлягати під умови дано§ Ліцензі§. Область дозволеного

Ліцензією іншим ліцензіатам поширюється на цілий продукт,

включаючи, таким чином, і кожну його частину незалежно від того,

ким вона розроблена.

 

Отже, цим розділом не ставиться на меті претендування на Ваші

права на продукт, розроблений повністю Вами. Скоріше, метою є

контроль за поширенням похідних від Програми чи колективно§

роботи, що базується на Програмі.

 

Додатково до цього, просте об’єднання кількох програмних

продуктів, які не походять від Програми, в одне ціле з Програмою

(або з продуктами, які походять від Програми) на носіях для

поширення (дистрибуція) не поширює права дано§ Ліцензі§ на

включені продукти автоматично.

 

3. Ви маєте право дублювати і розповсюджувати Програму (чи роботу,

яка базується на Програмі, на засадах Ч. 2) в об’єктних кодах чи

у вигляді придатному для виконання на засадах Ч.ч. 1 та 2 якщо

Ви також задовольняєте подані далі умови:

 

* а) Супроводжуєте §§ з повним вихідним текстом продукту на

машинних носіях, який буде розповсюджуватись на засадах Ч.ч. 1

та 2 поданих вище на носіях, що звично використовуються для

поширення таких продуктів; або

 

* б) Супроводжується документом, термін ді§ якого не коротший за

3 роки, в якому пропонується за плату, яка не перевищує витрат

на фізичне виготовлення та розповсюдження машинного носія з

вихідними текстами, що буде розповсюджуватись відповідно до

умов в ч.ч. 1 та 2 на носіях, що звично використовуються для

поширення таких продуктів; або

 

* в) У супроводі інформаці§, яку Ви отримали і у якій міститься

пропозиція щодо розповсюдження відповідних вихідних

текстів. (Цей варіант розповсюдження дозволений тільки для

некомерційного поширення і тільки якщо Ви отримали програму в

об’єктному чи придатному для виконанні вигляді разом з такою

пропозицією, у відповідності з Підпунктом «б» вище.)

 

«Вихідні тексти» для програмного продукта означають таку форму

продукту, яка придатна для внесення до нього модифікацій. Для

програми, у формі придатній до виконання, повні вихідні тексти

означають всі вихідні тексти для всіх модулів ціє§ програми,

плюс будь-які файли для визначення інтерфейсу, плюс скрипти, які

використовуються для контролю за процесом компіляці§ та

установки програм у вигляді для виконання. Однак, як спеціальний

випадок, від поширюваного вихідного тексту, не вимагається

містити ніяких кодів компонент, що розповсюджуються (вихідними

текстами або двійковим кодом) звичайним чином (частини

компілятора, ядра, таке інше) з операційною системою, на якій

виконується дана програма, окрім випадку, коли така компонента

сама є супутньою частиною програми.

 

Якщо поширення програми у придатному для виконання вигляді чи

об’єктного коду провадиться шляхом забезпечення доступу до

визначеного місця, з якого можна отримати копію програми, тоді

така пропозиція доступу до вихідних текстів розглядається

еквівалентною до поширення вихідних текстів, навіть якщо третя

партія не отримує вихідного тексту програми разом з об’єктним

кодом програми.

 

4. Вам не дозволяється робити копі§, зміни, суб-ліцензування чи

поширення Програми, якщо ці ді§ виходять поза межі явно

окреслені даною Ліцензією. Будь-які спроби робити копі§, зміни,

суб-ліцензі§ чи поширення Програми окрім, ніж на умовах ціє§

Ліцензі§ визнаються недійсними і автоматично призводять до

втрати Ваших прав на продукт по цій Ліцензі§. Однак, парті§, що

отримали від Вас копі§ на умовах ціє§ Ліцензі§, не втрачають

сво§ х ліцензійних прав до тих пір, поки вони самі залишаються

відповідними умовам Ліцензі§.

 

5. Від Вас не вимагається приймати цю Ліцензію, оскільки Ви §§ не

підписували. Але, ніщо інше не надає Вам права змінювати

Програму чи розповсюджувати §§ або похідні від не§ роботи. Якщо

Ви не приймаєте умов Ліцензі§, такі ді§ заборонені

законом. Отже, самим фактом внесення змін до Програми або §§

розповсюдження (або розповсюдження будь-яко§ роботи, що

базується на Програмі) Ви демонструєте згоду з термінами

Ліцензі§ і всіма умовами, що з не§ випливають відносно

копіювання, розповсюдження та внесення змін до Програми), Ви

демонструєте прийняття Вами Ліцензі§ і згоду дотримуватись §§

умов при копіюванні, розповсюдженні та внесенні змін до Програми

та робіт, що на ній базуються.

 

6. Кожного разу при розповсюдженні Програми (чи будь-яко§ роботи,

що базується на Програмі), особа, що отримує Програму

автоматично отримує від першого ліцензіара ліцензію на

копіювання, розповсюдження чи внесення змін до Програми на

засадах та термінах вказаних тут. Ви не маєте права висувати

жодних додаткових обмежень прав викладених тут. Ви не несете

відповідальності за дотримання третіми партіями умов ціє§

Ліцензі§.

 

7. Якщо в наслідок судового присуду чи звинувачення в порушенні

патенту чи з будь-яко§ іншо§ причини (що не обмежуються тільки

причинами, пов’язаними з патентним законодавством) на Вас

накладаються певні зобов’язання (або судовим присудом, або за

згодою, або будь-яким іншим чином), що протирічать умовам ціє§

Ліцензі§, вони не звільняють Вас від зобов’язань щодо

Ліцензі§. Якщо Ви не можете розповсюджувати продукти таким чином,

щоб задовольняти обом: і Вашим зобов’язанням за умовами ціє§

Ліцензі§, і іншим зобов’язанням покладеним на Вас, як наслідок

цього Ви не повинні розповсюджувати Програму зовсім. Наприклад,

якщо патентна ліцензія не дозволяє безкоштовне поширення

Програми тим, хто отримав §§ копі§ від Вас безпосередньо чи

опосередковано, тоді єдиним способом задовольнити цю умову можна

утримавшись від розповсюдження Програми зовсім.

 

Якщо за певних будь-яка частина цього розділу визнається

недійсною або не може застосовуватися, тоді мають

використовуватись частини розділу, які мають дію, у всіх інших

випадках повинен застосовуватись весь розділ.

 

Метою цього розділу не є схиляння Вас до порушення будь-яких

патентів чи інших прав власності, чи вступ у суперечку щодо

дійсності будь-яко§ з таких претензій. Метою даного розділу є

захист цілісності системи розповсюдження вільного програмного

забезпечення, яка була реалізована шляхом впровадження публічних

ліцензій. Багато хто зробив значимі внески до широкого рангу

програмного забезпечення, яке розповсюджується завдяки цій

системі, покладаючись на стабільність системи. Від автора

програмного забезпечення чи від особи, що надає його для

розповсюдження залежить, чи вони вирішують розповсюджувати це

програмне забезпечення користуючись будь-якою іншою системою

поширення і ліцензіату не може бути нав’язане таке рішення.

 

Метою цього розділу є чітке і ясне висловлення того, що як

видається є наслідками інших частин ціє§ Ліцензі§.

 

8. Якщо розповсюдження та/або використання Програми обмежене або

патентним законодавством або законодавством про авторські права,

первісний володар авторських прав, який першопочатково приймає

цю Ліцензію для продукту додатково може встановити географічні

обмеження на поширення Програми з явним виключеннями з кола

дозволеного поширення продукту таких кра§ н, таким чином що

розповсюдження програми є можливим тільки в тих кра§ нах, чи

поміж такими кра§ нами, які не виключені з кола дозволеного

розповсюдження. У таких випадках, Ліцензія включає в собі

обмеження в такому вигляді, в якому вони записані в цій

Ліцензі§.

 

9. Час від часу Фундація вільного програмного забезпечення може

публікувати поновлені та/або нові версі§ Загально§ Публічно§

Ліцензі§. Ці нові ліцензі§ будуть подібні за духом до поточно§

версі§, але можуть відрізнятися деякими деталями присвяченими

новим проблемам та питанням.

 

Кожна версія отримує свій порядковий номер. Якщо Програма вказує

номер версі§ ціє§ Ліцензі§, що застосовується до Програми і

вказує «будь-яка наступна версія», Вам надається право або

наслідувати умови ліцензування, які застосовуються до Програми,

або застосовувати до Програми будь-яку з пізніших версій ціє§

Ліцензі§. Якщо Програма явно не вказує номер версі§ ціє§

Ліцензі§, Вам надається право вибрати самому, яка версія

застосовується.

 

10. Якщо Ви плануєте включити частини Програми у інші вільні

програмні продукти, які поширюються на інших умовах, напишіть

автору для отримання дозволу. З приводу програм авторські права

яких належать Фундаці§ Вільного Програмного Забезпечення,

напишіть у Фундацію Вільного Програмного Забезпечення, ми інколи

робимо виключення до цих правил. Наше рішення буде базуватися на

двох провідних ідеях: збереження вільного статусу за всіма

похідними вільного програмного забезпечення та популяризація

спільного використання та наслідування програмного забезпечення

загалом.

 

ВІДСУТНІСТЬ ҐАРАНТІЇ

 

11. ОСКІЛЬКИ ЛІЦЕНЗІЯ НА ЦЮ ПРОГРАМУ НАДАЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО, НА ЦЮ

ПРОГРАМУ НЕ НАДАЄТЬСЯ ҐАРАНТІЇ, В МЕЖАХ ДОЗВОЛЕНИХ

ЗАКОНОДАВСТВОМ. ОКРІМ СПЕЦІАЛЬНО ОБУМОВЛЕНИХ ВИПАДКІВ

ЗАСВІДЧЕНИХ ПИСЬМОВО, ВЛАСНИКИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА/АБО ІНШІ

ПАРТІЇ, ЩО РОЗПОВСЮДЖУЮТЬ ПРОГРАМУ, НАДАЮТЬ ЇЇ У ВИГЛЯДІ «ЯК Є»

БЕЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐАРАНТУВАННЯ У БУДЬ-ЯКОМУ ВИГЛЯДІ, АБО ЯВНО

ВИРАЖЕНОЮ, АБО НЕЯВНОЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ УЯВНОЮ

ҐАРАНТІЄЮ ФІНАНСОВОЇ ВИГОДИ І ПРИГОДНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО

ЗАСТОСУВАННЯ. ВЕСЬ РИЗИК ЩО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЯКОСТІ ЧИ ВИРОБНИЧОЇ

ПОТУЖНОСТІ ПРОГРАМИ ПЕРЕКЛАДАЄТЬСЯ НА ВАС. ЯКЩО ПРОГРАМНИЙ

ПРОДУКТ ВИЯВИТЬСЯ ДЕФЕКТНИМ, ВСІ ВИТРАТИ ПОВ’ЯЗАНІ З

ОБСЛУГОВУВАННЯМ, ВІДНОВЛЕННЯМ ЧИ КОРЕКТУВАННЯМ ПОКЛАДАЮТЬСЯ

НА ВАС.

 

12. НІ ЗА ЯКИХ УМОВ, КРІМ ВИПАДКІВ ОБУМОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЧИ

ВИПАДКІВ, КОЛИ БУЛА ОТРИМАНА ПИСЬМОВА УГОДА, НІХТО З ВЛАСНИКІВ

АВТОРСТЬКИХ ПРАВ, ЧИ БУДЬ-ЯКА ІНША ПАРТІЯ, ЩО МОЖЛИВО ВНЕСЛА

ЗМІНИ ТА/АБО РОЗПОВСЮДЖУЄ ПРОГРАМУ, НА УМОВАХ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ, НЕ

БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВДІЯНУ ШКОДУ,

ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКІ ЗАГАЛЬНІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ ЧИ ПОСЛІДОВНО

НАНЕСЕНІ ПОШКОДЖЕННЯ, ЩО ПОХОДЯТЬ ВІД ВИКОРИСТАННЯ АБО ВІД

НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ (ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ

ОБМЕЖУЮЧИСЬ ВТРАТАМИ ДАНИХ, АБО НЕВІРНОЮ ОБРОБКОЮ ДАНИХ, АБО

ВТРАТАМИ, ЗАЯВЛЕНИМИ ТРЕТІМИ ПАРТІЯМИ, АБО ВІД НЕМОЖЛИВОСТІ

СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ З БУДЬ-ЯКИМИ ІНШИМИ ПРОГРАМАМИ),

НАВІТЬ ЯКЩО ТАКИЙ ВЛАСНИКУ ЧИ ІНШІЙ ПАРТІЇ БУЛО ВКАЗАНО НА

МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ШКОДИ.

 

КІНЕЦЬ ТЕРМІНІВ ТА УМОВ

 

Як застосувати ці умови до Ваших нових програм

 

Якщо Ви розробляєте нову програму, і Ви бажаєте щоб ця програма

приносила найбільшу можливу користь суспільству, найкращим способом

досягти цього можна віднісши цю програму до вільного програмного

забезпечення, яке кожен може поширювати та вільно вносити зміни на

умовах зазначених тут.

 

Щоб зробити це, додайте наступні повідомлення до

програми. Найбезпечнішим є долучити § х на початку кожного файлу з

вихідними текстами щоб найнадійнішим чином запобігти виключенню

ґаранті§. Кожен файл повинен мати хоча б рядок з «copyright» та

вказівкою на адресу, де може бути знайдено повний текст

повідомлення.

 

< один рядок для назви програми та коротенького повідомлення про те,

що вона робить >

 

Copyright (C) рік ім’я автора

 

Ця програма — вільне програмне забезпечення; Ви можете розповсюджувати

§§ та/або вносити зміни відповідно до умов Загально§ Публічно§

Ліцензі§ GNU у тому вигляді, у якому вона була опублікована Фундацією

Вільного Програмного Забезпечення; або 2§ версі§ Ліцензі§, або (на Ваш

розсуд) будь-яко§ більш пізньо§ версі§.

 

Ця програма розповсюджується із сподіванням, що вона виявиться

корисною, але БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ҐАРАНТІЇ, без навіть УЯВНОЇ ҐАРАНТІЇ

КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ чи ВІДПОВІДНОСТІ БУДЬ-ЯКОМУ ПЕВНОМУ

ЗАСТОСУВАННЮ. Зверніться до Загально§ Публічно§ Ліцензі§ GNU за

подробицями.

 

Ви мали отримати копію Загально§ Публічно§ Ліцензі§ GNU разом з цією

програмою. Якщо Ви не отримали копі§ ліцензі§, напишіть за адресою

Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place — Suite 330, Boston,

MA 02111-1307, USA.

 

Також додайте інформацію про те, як зв’язатися з Вами електронною

чи паперовою поштою.

 

Якщо програма інтерактивна, додайте в повідомлення, яке виводиться

програмою подібне до:

 

Gnomovision version 69, Copyright (C) рік ім’я автора

 

Gnomovision постачається АБСОЛЮТНО БЕЗ ҐАРАНТІЇ; деталі дивіться

натиснувши `show w’. Це вільне програмне забезпечення, Ви можете

розповсюджувати його за певних умов; надрукуйте `show c’

щоб дізнатись подробиці.

 

Гіпотетичні команди «show w» та «show c» повинні надрукувати

відповідні частини Загально§ Публічно§ Ліцензі§ GNU. Звичайно ж,

команди можуть називатися інакше, ніж «show w» чи «show c». Це може

бути навіть клацання мишкою на меню, чи що-завгодно, що годиться

для Вашо§ програми.

 

Додатково бажано, щоб Ви отримали від свого роботодавця (якщо Ви

працюєте програмістом) чи школи, «свідоцтво відмови від авторського

права», якщо потрібно. Далі наведено зразок такого свідоцтва:

 

Yoyodyne, Inc., цим засвідчує, що всі авторські

права на ’Gnomovision’ належать Петру Хакеру,

який написав цю програму (яка робить проходи

компіляторів).

 

Підпис Д. И. Ректора, 1 квітня 1989

Д. И. Ректор, Президент

 

Дана Загальна Публічна Ліцензія GNU не дозволяє включення Вашо§

програми у комерційні програмні продукти. Якщо Ваша програма є

підпрограмою або функцією, для Вас може бути більш прийнятним

дозволити об’єднання (linking) комерційних програм з Вашою бібліотекою. Якщо саме це Вам і потрібно, скористайтесь Загальною

Публічною Ліцензією GNU для Бібліотек (GNU Library General Public

License) замість дано§.

 

_________________________________________________________________

 

Copyright notice above.

Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place — Suite 330, Boston,

MA 02111, USA

************************************************************************

*

* This is an unofficial translation of the GNU General Public License

* into Ukrainian. It was not published by the Free Software

* Foundation, and does not legally state the distribution terms for

* software that uses the GNU GPL — only the original English text of

* the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will

* help Ukrainain speakers understand the GNU GPL better.

*

************************************************************************

 

 

************************************************************************

*

* Зауваження щодо перекладу.

*

* Це — неофіційний переклад Загальної Публічної Ліцензії GNU (GNU

* General Public License, GNU GPL) українською мовою. Цей переклад не

* був опублікований Фундацією Вільного програмного забезпечення і не

* встановлює ніяких законодавчих умов щодо розповсюдження програмного

* забезпечення з використанням GNU GPL. Тільки ориґінальна англійська

* версія встановлює такі умови. Однак, ми сподіваємось, що цей

* переклад допоможе україномовним краще зрозуміти GNU GPL.

*

* З умовами Фундації Вільного Програмного Забезпечення до

* перекладів GPL можна докладніше ознайомитись за адресою:

* www.gnu.org/licenses/licenses.html

*

************************************************************************

 

редакція від Mon Oct 1 13:20:47 JST 2001

 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

 

Version 2, June 1991

 

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place — Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

 

Переклад з англійської:

Дмитро Ковальов,

18-20 вересня, 2001, Токіо,

kov@tokyo.email.ne.jp

 

Щирі подяки за поради та коментарі:

Андрію Рисіну <arysin@myrealbox.com>,

Андрію Добровольському<dobr@iop.kiev.ua>,

Володимиру Лісівці <lvm@mystery.lviv.net>,

Богдану Власюку <bohdan@kivc.vstu.vinnica.ua>,

Ярославу Кохану <yarkaen@yahoo.com>

 

************************************************************************

 

ЗАГАЛЬНА ПУБЛІЧНА ЛІЦЕНЗІЯ GNU

 

Будь-кому надається дозвіл на вільне розповсюдження копій даного

документу ліцензії, але не дозволяється внесення змін до самого

документу.

 

Передмова

 

Ліцензії більшості програмних продуктів розроблені з метою

обмеження свободи користування і зміни програмних продуктів. З

іншого боку, Загальна публічна ліцензія GNU ставить на меті

ґарантування Вашої свободи обміну та внесення змін до вільного

програмного забезпечення для того, щоб зробити вільне програмне

забезпечення вільним для всіх. Дана Загальна публічна ліцензія GNU

застосовується до більшості програмних продуктів Фундації Вільного

Програмного Забезпечення (ФВПЗ - Free Software Foundation або FSF,

надалі в тексті вживається українською. прим. перекладача) і до

будь-якого іншого програмного продукту, чиї автори вирішать

користуватися даною ліцензією. Деякі інші програмні продукти

Фундації Вільного Програмного Забезпечення розповсюджуються під

іншою ліцензією - Загальною публічною ліцензією GNU для бібліотек

(GNU Library General Public License, прим. перекладача). Ви

можете також застосовувати дану ліцензію до своїх програм.

 

Коли ми говоримо про вільне програмне забезпечення, ми маємо на

увазі свободу в першу чергу, а не вартість. Наша Загальна

публічна ліцензія розроблена таким чином, щоб забезпечити Вам право

поширення копій вільних програм (і брати плату за свої послуги,

якщо Ви бажаєте), щоб забезпечити можливість мати вихідні тексти

програм (чи отримати їх при бажанні), щоб забезпечити можливість

вносити зміни в програми чи використовувати окремі складові одних

програм в інших вільних програмах і щоб забезпечити також знання

для Вас, що Ви маєте право це робити.

 

Щоб ґарантувати Ваші права, ми маємо запровадити деякі обмеження,

які перешкоджають будь-кому заперечення таких прав, а також

перешкоджають висуненню вимог до Вас з метою відмови Вами від своїх

прав. Ці обмеження виражаються в деяких зобов'язаннях, які Ви

приймаєте на себе, якщо Ви розповсюджуєте копії програм, або якщо

Ви вносите зміни до програмного забезпечення.

 

Наприклад, якщо Ви поширюєте копії такої програми або безкоштовно,

або за певну плату, Ви маєте надати партії, яка отримала від Вас

програмний продукт такі ж права на нього, як маєте Ви самі. Ви

повинні забезпечити при передачі, що третя партія має вихідний

текст програм, або що вона має можливість такий вихідний текст

отримати. Ви також маєте представити їм ці умови з тим, щоб вони

знали про свої права.

 

Ми захищаємо Ваші права наступними двома положеннями: (1)

переймаємо авторські права на програмне забезпечення, і (2) надаємо

дану ліцензію, яка надає Вам законні права на копіювання, поширення

та/або зміни до програмного коду.

 

Додатково, для захисту кожного з авторів, а також задля захисту нас

самих, ми хочемо бути певними, що всі розуміють - на вільне

програмне забезпечення немає ґарантії. Якщо програмне забезпечення

змінено кимось і передане далі, ми хочемо, щоб ті особи, які

отримали програми знали, що те, що вони мають не є ориґіналом і,

отже, помилки внесені кимось із пізніших авторів в код, не будуть

впливати на репутацію початкових розробників.

 

І, нарешті, будь-яка вільна програма знаходиться під постійною

загрозою патентів на програмне забезпечення. Ми хочемо позбавитися

ризику, що наступні поширювачі копій вільних програм зможуть

індивідуально отримати патентні ліцензії і, таким чином, зробити

дану програму своєю власністю. Щоб перешкодити цьому, ми

недвозначно вимагаємо, щоб ліцензія кожного патенту ґарантувала

право вільного користування продуктом кожному, або щоб не малося

ліцензії зовсім.

 

Точні умови та терміни копіювання, поширення на внесення змін до

програмного забезпечення подаються далі.

 

УМОВИ ТА ТЕРМІНИ КОПІЮВАННЯ, ПОШИРЕННЯ НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

0. Дана Ліцензія застосовується до будь-якого програмного продукту

чи іншої роботи, яка має повідомлення, зроблене власником

авторських прав, і в якому стверджується, що даний продукт може

розповсюджуватись на умовах Загальної публічної ліцензії. Далі

по тексту під "Програмою" розуміється будь-яка програма чи

робота; причому, робота "що розроблена на базі Програми" означає

або програмний продукт, або будь-яку похідну від нього роботу,

до якої має застосування законодавство про авторські права:

тобто, робота, яка містить в собі Програму або її складову, в її

первісному вигляді, видозмінену та/або перекладену іншою

мовою. (Надалі, переклад іншою мовою включається в термін

"видозміна" без подальших уточнень). До кожного, хто підлягає

під умови даної ліцензії в цьому тексті ми звертаємось як "Ви".

 

Діяльність, що виходить поза межі копіювання, поширення та змін

не підпадає під дану Ліцензію, такі види діяльності виходять

поза межі поля її зору. Виконання Програми не обмежується

ліцензією, результати виконання програми підлягають під дію

даної ліцензії тільки, якщо їх зміст складає роботу, що

базується на Програмі (незалежно від факту, що цей результат

було створено за рахунок виконання програми). Так це чи не так,

залежить від тих функцій, які виконує Програма.

 

1. Ви можете дублювати та поширювати точні копії вихідних кодів

Програми отримані на будь-яких носіях, за умови, що на кожній

копії явно і недвозначно присутнє відповідне твердження про

авторські права і відсутність ґарантії. Всі твердження, що

стосуються даної Ліцензії та відсутності ґарантії мають

залишатися незмінними. Кожен, хто отримує копію Програми має

отримати також і копію даної Ліцензії разом з Програмою.

 

Ви можете вимагати оплати послуг, які полягають в фізичній

доставці копії, а також при бажанні надавати ґарантійного

захисту за плату.

 

2. Ви маєте право вносити зміни в свою копію чи копії Програми чи

будь-яку її частину, створюючи таким чином роботу, що базується

на даній Програмі, а також дублювати та поширювати ці зміни чи

роботу, що підпадає під терміни Розділу 1 поданого вище, за

умови, що Ви також дотримуєтесь поданих далі умов:

 

* а) На Вас покладається відповідальність за те, щоб всі

файли із занесеними змінами повинні нести в собі твердження

того, що такі зміни Вами зроблені, а також містити дату

внесення змін.

 

* б) На Вас покладається відповідальність за те, що всі

роботи, що Ви публікуєте чи поширюєте, і такі, що є

похідними від Програми (повністю чи від її складової

частини) будуть ліцензованими цілком і безкоштовно для

будь-якої третьої сторони на умовах даної Ліцензії.

 

* в) Якщо видозмінена програма під час інтерактивної роботи

читає команди користувача, Ви повинні забезпечити, щоб під

час старту програми (її найзвичнішим, найрозповсюдженішим

способом) вона друкувала на екрані чи іншим способом

відображала відповідне повідомлення про авторські права,

повідомлення про те, що на дану програму не надається

ґарантії (або інше повідомлення, якщо Ви надаєте таку

ґарантію) і твердження того, що користувачі мають право

розповсюджувати дану програму на зазначених умовах, а також

інформацію про те, як користувач може отримати копію даної

Ліцензії. (Виняток: якщо Програма працює інтерактивно, але

при нормальній роботі не виводить подібного повідомлення,

від Вашої роботи, яка базується на даній Програмі не

вимагається відображати подібне твердження.)

 

Ці умови накладаються на видозмінену роботу як ціле. Якщо окремі

розділи роботи, які можна чітко ідентифікувати, не отримані

безпосередньо із Програми і можуть, відповідно, самі по собі

бути визнаними незалежною і окремою роботою, тоді дана Ліцензія

і її терміни та умови не застосовуються до даних розділів

роботи, якщо Ви розповсюджуєте їх як окремі роботи. Але у разі,

коли Ви поширюєте ці ж самі розділи як частину продукту

похідного від Програми, поширення всього цілісного продукту має

підлягати під умови даної Ліцензії. Область дозволеного

Ліцензією іншим ліцензіатам поширюється на цілий продукт,

включаючи, таким чином, і кожну його частину незалежно від того,

ким вона розроблена.

 

Отже, цим розділом не ставиться на меті претендування на Ваші

права на продукт, розроблений повністю Вами. Скоріше, метою є

контроль за поширенням похідних від Програми чи колективної

роботи, що базується на Програмі.

 

Додатково до цього, просте об'єднання кількох програмних

продуктів, які не походять від Програми, в одне ціле з Програмою

(або з продуктами, які походять від Програми) на носіях для

поширення (дистрибуція) не поширює права даної Ліцензії на

включені продукти автоматично.

 

3. Ви маєте право дублювати і розповсюджувати Програму (чи роботу,

яка базується на Програмі, на засадах Ч. 2) в об'єктних кодах чи

у вигляді придатному для виконання на засадах Ч.ч. 1 та 2 якщо

Ви також задовольняєте подані далі умови:

 

* а) Супроводжуєте її з повним вихідним текстом продукту на

машинних носіях, який буде розповсюджуватись на засадах Ч.ч. 1

та 2 поданих вище на носіях, що звично використовуються для

поширення таких продуктів; або

 

* б) Супроводжується документом, термін дії якого не коротший за

3 роки, в якому пропонується за плату, яка не перевищує витрат

на фізичне виготовлення та розповсюдження машинного носія з

вихідними текстами, що буде розповсюджуватись відповідно до

умов в ч.ч. 1 та 2 на носіях, що звично використовуються для

поширення таких продуктів; або

 

* в) У супроводі інформації, яку Ви отримали і у якій міститься

пропозиція щодо розповсюдження відповідних вихідних

текстів. (Цей варіант розповсюдження дозволений тільки для

некомерційного поширення і тільки якщо Ви отримали програму в

об'єктному чи придатному для виконанні вигляді разом з такою

пропозицією, у відповідності з Підпунктом "б" вище.)

 

"Вихідні тексти" для програмного продукта означають таку форму

продукту, яка придатна для внесення до нього модифікацій. Для

програми, у формі придатній до виконання, повні вихідні тексти

означають всі вихідні тексти для всіх модулів цієї програми,

плюс будь-які файли для визначення інтерфейсу, плюс скрипти, які

використовуються для контролю за процесом компіляції та

установки програм у вигляді для виконання. Однак, як спеціальний

випадок, від поширюваного вихідного тексту, не вимагається

містити ніяких кодів компонент, що розповсюджуються (вихідними

текстами або двійковим кодом) звичайним чином (частини

компілятора, ядра, таке інше) з операційною системою, на якій

виконується дана програма, окрім випадку, коли така компонента

сама є супутньою частиною програми.

 

Якщо поширення програми у придатному для виконання вигляді чи

об'єктного коду провадиться шляхом забезпечення доступу до

визначеного місця, з якого можна отримати копію програми, тоді

така пропозиція доступу до вихідних текстів розглядається

еквівалентною до поширення вихідних текстів, навіть якщо третя

партія не отримує вихідного тексту програми разом з об'єктним

кодом програми.

 

4. Вам не дозволяється робити копії, зміни, суб-ліцензування чи

поширення Програми, якщо ці дії виходять поза межі явно

окреслені даною Ліцензією. Будь-які спроби робити копії, зміни,

суб-ліцензії чи поширення Програми окрім, ніж на умовах цієї

Ліцензії визнаються недійсними і автоматично призводять до

втрати Ваших прав на продукт по цій Ліцензії. Однак, партії, що

отримали від Вас копії на умовах цієї Ліцензії, не втрачають

своїх ліцензійних прав до тих пір, поки вони самі залишаються

відповідними умовам Ліцензії.

 

5. Від Вас не вимагається приймати цю Ліцензію, оскільки Ви її не

підписували. Але, ніщо інше не надає Вам права змінювати

Програму чи розповсюджувати її або похідні від неї роботи. Якщо

Ви не приймаєте умов Ліцензії, такі дії заборонені

законом. Отже, самим фактом внесення змін до Програми або її

розповсюдження (або розповсюдження будь-якої роботи, що

базується на Програмі) Ви демонструєте згоду з термінами

Ліцензії і всіма умовами, що з неї випливають відносно

копіювання, розповсюдження та внесення змін до Програми), Ви

демонструєте прийняття Вами Ліцензії і згоду дотримуватись її

умов при копіюванні, розповсюдженні та внесенні змін до Програми

та робіт, що на ній базуються.

 

6. Кожного разу при розповсюдженні Програми (чи будь-якої роботи,

що базується на Програмі), особа, що отримує Програму

автоматично отримує від першого ліцензіара ліцензію на

копіювання, розповсюдження чи внесення змін до Програми на

засадах та термінах вказаних тут. Ви не маєте права висувати

жодних додаткових обмежень прав викладених тут. Ви не несете

відповідальності за дотримання третіми партіями умов цієї

Ліцензії.

 

7. Якщо в наслідок судового присуду чи звинувачення в порушенні

патенту чи з будь-якої іншої причини (що не обмежуються тільки

причинами, пов'язаними з патентним законодавством) на Вас

накладаються певні зобов'язання (або судовим присудом, або за

згодою, або будь-яким іншим чином), що протирічать умовам цієї

Ліцензії, вони не звільняють Вас від зобов'язань щодо

Ліцензії. Якщо Ви не можете розповсюджувати продукти таким чином,

щоб задовольняти обом: і Вашим зобов'язанням за умовами цієї

Ліцензії, і іншим зобов'язанням покладеним на Вас, як наслідок

цього Ви не повинні розповсюджувати Програму зовсім. Наприклад,

якщо патентна ліцензія не дозволяє безкоштовне поширення

Програми тим, хто отримав її копії від Вас безпосередньо чи

опосередковано, тоді єдиним способом задовольнити цю умову можна

утримавшись від розповсюдження Програми зовсім.

 

Якщо за певних будь-яка частина цього розділу визнається

недійсною або не може застосовуватися, тоді мають

використовуватись частини розділу, які мають дію, у всіх інших

випадках повинен застосовуватись весь розділ.

 

Метою цього розділу не є схиляння Вас до порушення будь-яких

патентів чи інших прав власності, чи вступ у суперечку щодо

дійсності будь-якої з таких претензій. Метою даного розділу є

захист цілісності системи розповсюдження вільного програмного

забезпечення, яка була реалізована шляхом впровадження публічних

ліцензій. Багато хто зробив значимі внески до широкого рангу

програмного забезпечення, яке розповсюджується завдяки цій

системі, покладаючись на стабільність системи. Від автора

програмного забезпечення чи від особи, що надає його для

розповсюдження залежить, чи вони вирішують розповсюджувати це

програмне забезпечення користуючись будь-якою іншою системою

поширення і ліцензіату не може бути нав'язане таке рішення.

 

Метою цього розділу є чітке і ясне висловлення того, що як

видається є наслідками інших частин цієї Ліцензії.

 

8. Якщо розповсюдження та/або використання Програми обмежене або

патентним законодавством або законодавством про авторські права,

первісний володар авторських прав, який першопочатково приймає

цю Ліцензію для продукту додатково може встановити географічні

обмеження на поширення Програми з явним виключеннями з кола

дозволеного поширення продукту таких країн, таким чином що

розповсюдження програми є можливим тільки в тих країнах, чи

поміж такими країнами, які не виключені з кола дозволеного

розповсюдження. У таких випадках, Ліцензія включає в собі

обмеження в такому вигляді, в якому вони записані в цій

Ліцензії.

 

9. Час від часу Фундація вільного програмного забезпечення може

публікувати поновлені та/або нові версії Загальної Публічної

Ліцензії. Ці нові ліцензії будуть подібні за духом до поточної

версії, але можуть відрізнятися деякими деталями присвяченими

новим проблемам та питанням.

 

Кожна версія отримує свій порядковий номер. Якщо Програма вказує

номер версії цієї Ліцензії, що застосовується до Програми і

вказує "будь-яка наступна версія", Вам надається право або

наслідувати умови ліцензування, які застосовуються до Програми,

або застосовувати до Програми будь-яку з пізніших версій цієї

Ліцензії. Якщо Програма явно не вказує номер версії цієї

Ліцензії, Вам надається право вибрати самому, яка версія

застосовується.

 

10. Якщо Ви плануєте включити частини Програми у інші вільні

програмні продукти, які поширюються на інших умовах, напишіть

автору для отримання дозволу. З приводу програм авторські права

яких належать Фундації Вільного Програмного Забезпечення,

напишіть у Фундацію Вільного Програмного Забезпечення, ми інколи

робимо виключення до цих правил. Наше рішення буде базуватися на

двох провідних ідеях: збереження вільного статусу за всіма

похідними вільного програмного забезпечення та популяризація

спільного використання та наслідування програмного забезпечення

загалом.

 

ВІДСУТНІСТЬ ҐАРАНТІЇ

 

11. ОСКІЛЬКИ ЛІЦЕНЗІЯ НА ЦЮ ПРОГРАМУ НАДАЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО, НА ЦЮ

ПРОГРАМУ НЕ НАДАЄТЬСЯ ҐАРАНТІЇ, В МЕЖАХ ДОЗВОЛЕНИХ

ЗАКОНОДАВСТВОМ. ОКРІМ СПЕЦІАЛЬНО ОБУМОВЛЕНИХ ВИПАДКІВ

ЗАСВІДЧЕНИХ ПИСЬМОВО, ВЛАСНИКИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА/АБО ІНШІ

ПАРТІЇ, ЩО РОЗПОВСЮДЖУЮТЬ ПРОГРАМУ, НАДАЮТЬ ЇЇ У ВИГЛЯДІ "ЯК Є"

БЕЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐАРАНТУВАННЯ У БУДЬ-ЯКОМУ ВИГЛЯДІ, АБО ЯВНО

ВИРАЖЕНОЮ, АБО НЕЯВНОЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ УЯВНОЮ

ҐАРАНТІЄЮ ФІНАНСОВОЇ ВИГОДИ І ПРИГОДНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО

ЗАСТОСУВАННЯ. ВЕСЬ РИЗИК ЩО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЯКОСТІ ЧИ ВИРОБНИЧОЇ

ПОТУЖНОСТІ ПРОГРАМИ ПЕРЕКЛАДАЄТЬСЯ НА ВАС. ЯКЩО ПРОГРАМНИЙ

ПРОДУКТ ВИЯВИТЬСЯ ДЕФЕКТНИМ, ВСІ ВИТРАТИ ПОВ'ЯЗАНІ З

ОБСЛУГОВУВАННЯМ, ВІДНОВЛЕННЯМ ЧИ КОРЕКТУВАННЯМ ПОКЛАДАЮТЬСЯ

НА ВАС.

 

12. НІ ЗА ЯКИХ УМОВ, КРІМ ВИПАДКІВ ОБУМОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЧИ

ВИПАДКІВ, КОЛИ БУЛА ОТРИМАНА ПИСЬМОВА УГОДА, НІХТО З ВЛАСНИКІВ

АВТОРСТЬКИХ ПРАВ, ЧИ БУДЬ-ЯКА ІНША ПАРТІЯ, ЩО МОЖЛИВО ВНЕСЛА

ЗМІНИ ТА/АБО РОЗПОВСЮДЖУЄ ПРОГРАМУ, НА УМОВАХ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ, НЕ

БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВДІЯНУ ШКОДУ,

ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКІ ЗАГАЛЬНІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ ЧИ ПОСЛІДОВНО

НАНЕСЕНІ ПОШКОДЖЕННЯ, ЩО ПОХОДЯТЬ ВІД ВИКОРИСТАННЯ АБО ВІД

НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ (ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ

ОБМЕЖУЮЧИСЬ ВТРАТАМИ ДАНИХ, АБО НЕВІРНОЮ ОБРОБКОЮ ДАНИХ, АБО

ВТРАТАМИ, ЗАЯВЛЕНИМИ ТРЕТІМИ ПАРТІЯМИ, АБО ВІД НЕМОЖЛИВОСТІ

СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ З БУДЬ-ЯКИМИ ІНШИМИ ПРОГРАМАМИ),

НАВІТЬ ЯКЩО ТАКИЙ ВЛАСНИКУ ЧИ ІНШІЙ ПАРТІЇ БУЛО ВКАЗАНО НА

МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ШКОДИ.

 

КІНЕЦЬ ТЕРМІНІВ ТА УМОВ

 

Як застосувати ці умови до Ваших нових програм

 

Якщо Ви розробляєте нову програму, і Ви бажаєте щоб ця програма

приносила найбільшу можливу користь суспільству, найкращим способом

досягти цього можна віднісши цю програму до вільного програмного

забезпечення, яке кожен може поширювати та вільно вносити зміни на

умовах зазначених тут.

 

Щоб зробити це, додайте наступні повідомлення до

програми. Найбезпечнішим є долучити їх на початку кожного файлу з

вихідними текстами щоб найнадійнішим чином запобігти виключенню

ґарантії. Кожен файл повинен мати хоча б рядок з "copyright" та

вказівкою на адресу, де може бути знайдено повний текст

повідомлення.

 

< один рядок для назви програми та коротенького повідомлення про те,

що вона робить >

 

Copyright (C) рік ім'я автора

 

Ця програма — вільне програмне забезпечення; Ви можете розповсюджувати

її та/або вносити зміни відповідно до умов Загальної Публічної

Ліцензії GNU у тому вигляді, у якому вона була опублікована Фундацією

Вільного Програмного Забезпечення; або 2ї версії Ліцензії, або (на Ваш

розсуд) будь-якої більш пізньої версії.

 

Ця програма розповсюджується із сподіванням, що вона виявиться

корисною, але БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ҐАРАНТІЇ, без навіть УЯВНОЇ ҐАРАНТІЇ

КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ чи ВІДПОВІДНОСТІ БУДЬ-ЯКОМУ ПЕВНОМУ

ЗАСТОСУВАННЮ. Зверніться до Загальної Публічної Ліцензії GNU за

подробицями.

 

Ви мали отримати копію Загальної Публічної Ліцензії GNU разом з цією

програмою. Якщо Ви не отримали копії ліцензії, напишіть за адресою

Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place — Suite 330, Boston,

MA 02111-1307, USA.

 

Також додайте інформацію про те, як зв'язатися з Вами електронною

чи паперовою поштою.

 

Якщо програма інтерактивна, додайте в повідомлення, яке виводиться

програмою подібне до:

 

Gnomovision version 69, Copyright (C) рік ім'я автора

 

Gnomovision постачається АБСОЛЮТНО БЕЗ ҐАРАНТІЇ; деталі дивіться

натиснувши `show w'. Це вільне програмне забезпечення, Ви можете

розповсюджувати його за певних умов; надрукуйте `show c'

щоб дізнатись подробиці.

 

Гіпотетичні команди "show w" та "show c" повинні надрукувати

відповідні частини Загальної Публічної Ліцензії GNU. Звичайно ж,

команди можуть називатися інакше, ніж "show w" чи "show c". Це може

бути навіть клацання мишкою на меню, чи що-завгодно, що годиться

для Вашої програми.

 

Додатково бажано, щоб Ви отримали від свого роботодавця (якщо Ви

працюєте програмістом) чи школи, "свідоцтво відмови від авторського

права", якщо потрібно. Далі наведено зразок такого свідоцтва:

 

Yoyodyne, Inc., цим засвідчує, що всі авторські

права на 'Gnomovision' належать Петру Хакеру,

який написав цю програму (яка робить проходи

компіляторів).

 

Підпис Д.И. Ректора, 1 квітня 1989

Д.И. Ректор, Президент

 

 

Дана Загальна Публічна Ліцензія GNU не дозволяє включення Вашої

програми у комерційні програмні продукти. Якщо Ваша програма є

підпрограмою або функцією, для Вас може бути більш прийнятним

дозволити об'єднання (linking) комерційних програм з Вашою

бібліотекою. Якщо саме це Вам і потрібно, скористайтесь Загальною

Публічною Ліцензією GNU для Бібліотек (GNU Library General Public

License) замість даної.

 

_________________________________________________________________

 

Copyright notice above.

Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place — Suite 330, Boston,

MA 02111, USA

 
+380 (44) 451-84-36

Украина, г. Киев, ул. Воровского, 12а